קטגוריה: מכתבים לעורך

לפי הספר

אמנם זה נכון שהמשטרה לא ניגשה למשבר מבחינה אסטרטגית, אנחנו גם צריכים להעריך את העובדה...

מכתב לעורך: יצירת קרע

בקשמיר, גם היום, יש הכרה במסורת הסופית שבה סגפן מוסלמי הופך לנונד רישי ומשורר הינדי זוכה להכרה בתור לאל דד או לאלה עריפה. אבל בכל חלקי הודו - לא רק קשמיר - נעשה שימוש במשאבים הנלקחים ממורשת מורכבת כדי ליצור קרעים בין קהילות.